یکی از خدمات ارائه شده در بیمارستان دامپزشکی آوا ثبت شناسنامه بین الملی و میکروچیپ گذاری می باشد…

یکی از موارد مصرف میکروچیپ اجازه خروج حیوانات خارجی از کشور می باشد .یکی دیگر از موارد سهولت در یافتن حیوانات خانگی گم شده می باشد.

بیمارستان آوا با هماهنگی با بخش قرنطینه سازمان دامپزشکی مجوز خروج حیوان خانگی را در کمترین زمان به مشتریان در زمان مسافرت به خارج از کشور تهیه وتحویل می دهد.با عضو شدن درباشگاه از خدمات بیمارستان بصورت ویژه و VIP بهرمند شوید….th