همکاران دامپزشک آوا با عنایت به تجربه و تخصص خود درزمینه ارائه خدمات درمانی دامپزشکی برای گونه های مختلف حیوانات خانگی بصورت شبانه روزی در دسترس مشتریان می باشد.همکاران بیمارستان دامپزشکی مستمرا درحال بروزرسانی توان علمی خود می باشند..بخش کلینیکی بیمارستان آوا