باشگاه مشتریان آوا چیست ؟

باشگاه مشتریان بیمارستان آوا بخشی مجزا دربیمارستان آوا می باشد که با عضویت دراین باشگاه می توانید در زمینه های متفاوت از همکاری با بیمارستان آوا لذت ببرید . در باشگاه طرحهایی ارائه می شود که مشتریان می توانند با استفاده از این طرحها خدمات و تخفیفات و جوایز ویژه از باشگاه دریافت نمایند…

اولین قدم : عضویت درباشگاه مشتریان بیمارستان آوا

دومین قدم : اطلاع از امتیازبندی

سومین قدم : جمع آوری امتیاز در بازه زمانی طرحها

مراحل ارائه خدمات باشگاه :

اولین مرحله : بررسی عضویت

دومین مرحله : ارائه جدول امتیاز بندی

سومین مرحله : اعلام طرحها

چهارمین مرحله : ارائه طرحها با جدول زمانبندی